Chương 3: Virut Và Bệnh Truyền Nhiễm

Chương 3: Virut Và Bệnh Truyền Nhiễm

Bài 29: cấu trúc các loại virut

Bài 29: cấu trúc các loại virut

Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ

Bài 30: Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ

Bài 31: Virút gây bệnh-ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 31: Virút gây bệnh-ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài: 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài: 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch