Kinh nghiệm học tập

Hiện tại, cộng đồng những người học và thi toeic đang xôn xao trước thông tin cấu trúc đề toeic đã thay đổi. Là một kỳ thi mang tính chất quốc tế và hiện tại còn là tiêu chuẩn ra trường của đa số các bạn sinh viên đại học, sự thay đổi trên ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của nhiều người.