Nguyên Lý 80/20 Và 92 Quy Luật Lũy Thừa Tự Nhiên Vận Dụng Vào Kinh Doanh – Richard Koch

Quyển sách này gom lại những hiểu biết thấu suốt từ khoa học, từ Newton đến nay, để biên soạn một cẩm nang hữu dụng cho sự thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống.

Từ chọn lọc tự nhiên đến gene và meme, từ vật lý Newton đến thuyết hỗn loạn và hợp-tranh, Koch chứng minh, bằng cả lý thuyết lẫn thực hành, khoa học có thể dạy kinh doanh rằng:
• Tại sao dễ tìm được tăng trưởng hơn là duy trì tăng trưởng
• Tại sao hợp – tranh thì tốt hơn cạnh tranh
• Có vô số cách dẫn đến thất bại, nhưng cũng có nhiều cách dẫn đến thành công.

Theo cách tiếp cận của cuốn sách bán chạy nhất “Quy luật 80/20”, luật về sức mạnh giúp hàng trăm ngàn người đạt được nhiều hơn bằng cách làm ít hơn, Richard Koch đặt khoa học vào làm việc, áp dụng 92 luật tự nhiên khác để thúc đẩy “Khoa học của sự thành công” trong thế giới kinh doanh luôn thay đổi.

Charles Darwin của thuyết chọn lọc tự nhiên chứng minh về việc phát triển một dòng sản phẩm thích hợp? Làm thế nào có thể Isaac Newton của pháp luật về chuyển động và trọng lực giúp trong một thị trường đông đúc? Đây là một cuốn sách cần phải có đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tìm kiếm lý do rõ ràng và căn cứ để chứng minh lý do tại sao một số công ty dường như thành công ở mọi nơi họ quay lại, trong khi một số công ty lại không tiến bộ.