Văn hóa là gì? Ví dụ, cơ cấu, phân loại, giá trị và vai trò văn hóa

21/01/2022
Từ thuở sơ khai, con người không ngừng sáng tạo ra hàng loạt công cụ lao động, ngôn ngữ giao tiếp, quy tắc xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, văn học nghệ thuật hay hình thành phong cách sống, phong tục tập quán riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng toàn bộ những điều trên đều được coi là văn hóa.

Kỉ luật là gì? Bí quyết rèn kỉ luật để thành công

19/01/2022
Trên bất cứ môi trường hay lĩnh vực nào, tính kỷ luật đều đóng vai trò quan trọng và trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng, phát triển xã hội. Nhờ kỷ luật, mọi hoạt động được đưa vào khuôn khổ, nề nếp và đạt hiệu quả cao.