Về mùa đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam loại gió nào sau đây chiếm ưu thế?

Về mùa đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam loại gió nào sau đây chiếm ưu thế?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gió mila Đông Bắc.                                                      B. Gió phơn Tây Nam.

C. Tín Phong bán cầu Bắc.                                               D. Tín phong bán cầu Nam.

C. Tín Phong bán cầu Bắc.