Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Vấn đề nổi bật trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

A.       diện tích đất nông nghiệp bị hoang mạc hóa rộng.

B.       đất đai ở nhiều nơi bị bạc màu.

c. phần lớn là diện tích đất phù sa không được bôi đắp hằng năm.

D. khả năng mở rộng diện tích khá lớn.

B.       đất đai ở nhiều nơi bị bạc màu.