Trong cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế năm 2005, thành phần nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

Trong cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế năm 2005, thành phần nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khu vực Nhà nước                                                    B. Khu vực ngoài Nhà nước

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.                          D. Nông - lâm - ngư nghiệp

B. Khu vực ngoài Nhà nước