Thế mạnh nổi bật của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

Thế mạnh nổi bật của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cơ sở hạ tàng khá hoàn thiện và đồng bộ.

B. khai thác tổng hợp biển, rừng, khoáng sản.

c. có lịch sử khai thác lãnh thổ từ rất lâu đời.

D. khoáng sản, nguyên, nhiên liệu phong phú.

B. khai thác tổng hợp biển, rừng, khoáng sản.