Tạo điều kiện cho việc xuất khẩu các mặt hàng thủy sản chế biến có hiệu quả cao  đóng góp chủ yếu thuộc về

Tạo điều kiện cho việc xuất khẩu các mặt hàng thủy sản chế biến có hiệu quả cao  đóng góp chủ yếu thuộc về

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sự phong phú của các loài cá có giá trị kinh tế cao trong Biển Đông.

B. nguồn lao động có truyền thống, tay nghề cao.

C. sự phát triển của dịch vụ hậu cần nghề cá.

D. lực lượng tàu thuyên đông đào.

C. sự phát triển của dịch vụ hậu cần nghề cá.