Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tạo ra sự thay đổi trong phân bố dân cư.

B. Giúp đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng.

C. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên môi trường.

D. Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ.

C. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên môi trường.