Ở nước ta từ vĩ tuyến 14°B trở vào Nam, khí hậu nước ta được phân chia thành các loại nào?

Ở nước ta từ vĩ tuyến 14°B trở vào Nam, khí hậu nước ta được phân chia thành các loại nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Mùa nóng và mùa lạnh.
B.Mùa đông và mùa hè.
C. Mùa mưa và mùa khô.
D. Mùa mưa và mùa

 

C. Mùa mưa và mùa khô.