Ở nước ta, từ vĩ tuyến 14°B trở vào Nam khí hậu được phân chia thành

Ở nước ta, từ vĩ tuyến 14°B trở vào Nam khí hậu được phân chia thành

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mùa nóng và mùa lạnh.                                                     
B. mùa đông và mùa hè.
C. mùa mưa và mùa khô.                                                        
D. mùa mưa và mùa nắng.
C