Ở Đồng bằng sông Hồng, vụ lúa nào đã trở thành vụ chính của vùng?

Ở Đồng bằng sông Hồng, vụ lúa nào đã trở thành vụ chính của vùng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vụ xuân- hè.                B. Vụ thu - đông.           C. Vụ đông - xuân.               D. Vụ hè - thu.

C. Vụ đông - xuân.