Ở Đồng bằng sông Cửu Long, về mùa cạn nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn chủ yếu là do

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, về mùa cạn nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có nhiều vùng trũng rộng lớn, địa hình thấp

B. có 3 mặt giáp biển, nhiều cửa sông đô’ ra biển.

C. địa hình thấp và bằng phẳng, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, không có đê bao bọc.

D. có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, mùa mưa kéo dài.

C. địa hình thấp và bằng phẳng, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, không có đê bao bọc.