Nguyên nhân nào làm cho Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi trong thủy sản lớn nhất của cả nước?

Nguyên nhân nào làm cho Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi trong thủy sản lớn nhất của cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lao động có trình độ cao.                                             B. Diện tích mặt nước rộng lớn.

C. Trữ lượng thủy sản lớn.                                                D. Cơ sở vật chất tốt.

B. Diện tích mặt nước rộng lớn.