Mùa khô sâu sắc và kéo dài ở Tây Nguyên có thuận lợi gì đối với sự phát triển câv công nghiệp lâu năm?

Mùa khô sâu sắc và kéo dài ở Tây Nguyên có thuận lợi gì đối với sự phát triển câv công nghiệp lâu năm?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thúc đẩy cà phê chín nhanh.                                      B. Cao su cho nhiều nhựa.

C. Phơi sấy, bào quản sản phẩm.                                    D. Thuận lợi cho việc xuất khấu nông sản.

C. Phơi sấy, bào quản sản phẩm.