Khó khăn lớn nhất về mùa khô của Đồng bằng sông Cửu Long là

Khó khăn lớn nhất về mùa khô của Đồng bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mực nước sông thấp, thủy triều ảnh hưởng mạnh.

B. nguy cơ cháy rừng cao, đát nhiễm mặn hoạc nhiễm phèn.

C. đất nhiem mạn, nhiem phèn, mực nước ngầm hạ thấp

D. thiếu nước ngọt trầm trọng, xâm nhập mặn lẫn sail.

D. thiếu nước ngọt trầm trọng, xâm nhập mặn lẫn sail.