Hạn chế vào mùa khô ở Đồng bằng sông cửu Long đối với việc phát triển kinh tế xã hội là

 Hạn chế vào mùa khô ở Đồng bằng sông cửu Long đối với việc phát triển kinh tế xã hội là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. một sổ thiên tai xảy ra, diện tích đất mặn, đất phèn mở rộng thêm.

B. mực nước sông bị hạ thấp, mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp.

C. nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua, độ mặn của đất tăng.

D. nguy cơ cháy rừng xảy ra nhiều nơi, đa dạng sinh học bị đe dọa.

C. nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua, độ mặn của đất tăng.