Hạn chế chủ yếu trong sử dụng họp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là ​

Hạn chế chủ yếu trong sử dụng họp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là ​

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình thấp, lũ kéo dài, có các vùng đất rộng lớn bị ngập sâu.

B. một số loại đất thiếu dinh dưỡng hoặc quá chặt, khó thoát nước.

c. phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn; có một mùa khô sâu sắc.

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt; bề mặt đồng bằng bị cắt xẻ lớn.

C. phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn; có một mùa khô sâu sắc.