Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị quan trọng là do

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị quan trọng là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khu vực có nhiều tài nguyên khoáng san.

B. khu vực đân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào.

C. kinh tế phát triển năng động.

D. cầu nối 2 lục địa và 2 đại dương, nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng.

D. cầu nối 2 lục địa và 2 đại dương, nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng.