Đối tượng tác động chủ yếu cùa công tác dân sõ - kế hoạch hóa gia đinh là

Đối tượng tác động chủ yếu cùa công tác dân sõ - kế hoạch hóa gia đinh là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. những người lớn tuổi trong gia đình.                        B. tuổi vị thành niên

C. những cặp vợ chòng có 1 con.                              D. các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ

D. các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ