Di sản nào sau đây không phải là di sản văn hóa vật thể của thế giới tại Việt Nam?

Di sản nào sau đây không phải là di sản văn hóa vật thể của thế giới tại Việt Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vịnh Hạ Long.                                                              B. Hoàn thành Thăng Long

C. Phố cố Hội An.                                                             D. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

D. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương