Để bảo tồn nguồn gen của các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, người ta có thể sử dụng

Để bảo tồn nguồn gen của các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, người ta có thể sử dụng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Sinh ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. kĩ thuật cấy truyền phôi.                                                 B. lai hữu tính.

C. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.                                            D. phương pháp gây đột biến.


 
A. kĩ thuật cấy truyền phôi.