Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quan tâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây?

Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quan tâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật.

B. Sử dụng hợp lí số lao động và nâng cao trình độ.

C. Sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên.

D. Thu hút đầu tư về vốn, khoa học và công nghệ.

C. Sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên.