Đất phù sa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phân bố ở

Đất phù sa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ phân bố ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. dọc thung lũng sông và các cánh đồng miền núi.

B. vùng trung du sát Đông bằng sông Hồng.

C. các vùng núi thấp và trung bình.

D.  chỉ có ở Tây Bắc.

A. dọc thung lũng sông và các cánh đồng miền núi.