Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do ​

Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do ​

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. các sông miền Trung ngắn hẹp và rất nghèo phù sa.

B. bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều.

C. đồng bằng nằm ở chân núi nhận nhiều sỏi, cát trôi sông

D. trong sự hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu.

D. trong sự hình thành đồng bằng, biển đóng vai trò chủ yếu.