Đặc điểm khí hậu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Nam Bộ là

Đặc điểm khí hậu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. trong năm có hai mùa khô và mưa.

B. mưa nhiều vào thu đông.

C. mùa đông chịu ảnh hưởng của gió tín phong.

D. có kiểu khí hậu cận xích đạo.

B. mưa nhiều vào thu đông.