Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi nào sau đây?

Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ, chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất badan màu mỡ ờ vùng đồi trước núi.              B. Đất cát pha ở các đồng bằng ven biển.

C. Dân có kinh nghiệm chinh phục tự nhiên.              D. Có một số cơ sở công nghiệp chế biến.
A. Đất badan màu mỡ ờ vùng đồi trước núi.