Câu 31: Quan hệ Việt Nam-EU ( thiết lập 1990) diễn ra trên những lĩnh vực nào

Câu 31: Quan hệ Việt Nam-EU ( thiết lập 1990) diễn ra trên những lĩnh vực nào

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A.Trên tất cả các lĩnh vực theo chiều sâu.

B.Trên lĩnh vực công nghiệp và thủy sản.

C. Trên lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

D.Trên lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí.

A đúng