Câu 24.Tính đến năm 2007, liên minh châu Âu (EU) bao gồm bao nhiêu nước thành viên?

Câu 24.Tính đến năm 2007, liên minh châu Âu (EU) bao gồm bao nhiêu nước thành viên?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. 25 nước thành viên

B. 26 nước thành viên.

C. 27 nước thành viên.

D. 28 nước thành viên.

C đúng