Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giao thông nước ta?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giao thông nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mạng lưới đường ô tô phủ rộng khắp cả nước.

B. Đường 19 nối Plây Ku với Tuy Hòa.

C. Đường 9 nối Đông Hà với Đà Nẵng.

D. Đường biển dài nhất là Hải Phòng - Đà Nẵng.

A. Mạng lưới đường ô tô phủ rộng khắp cả nước.