Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết lượng mưa tập trung vào tháng V đến  tháng X là địa điểm

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết lượng mưa tập trung vào tháng V đến  tháng X là địa điểm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội.                             B. Đồng Hới.               C. Đà Nẵng.                          D. Nha Trang.

A. Hà Nội.