Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp dưới 9 nghìn tỉ đồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp dưới 9 nghìn tỉ đồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vĩnh Phúc.                     B. Cẩm Phả.                        C. BắcNinh;                            D. Hải Dương.
B. Cẩm Phả.