Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào ở Trung du và vùng  núi Bắc Bộ có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh từ trên 20 đến 40%?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết các tỉnh nào ở Trung du và vùng  núi Bắc Bộ có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh từ trên 20 đến 40%?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai.                                  B. Quảng Ninh, Điện Biên, Bắc Giang.

C. Lai Châu, Hà Giang, Bắc Giang.                              D. Lai Châu, Điện Biên, Bắc Giang.

D. Lai Châu, Điện Biên, Bắc Giang.