Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết đàn gia cầm nước ta được nuôi nhiều ở đâu?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết đàn gia cầm nước ta được nuôi nhiều ở đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông cửu Long.

B. Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

C. Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông cửu Long.

D. Đông bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.

D. Đông bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.