Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết dày núi nào sau đây không thuộc vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết dày núi nào sau đây không thuộc vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Con Voi.                        B. Pu Đen Đinh.                       C. Pu Sam Sao.                     D. Hoàng Liên Sơn.

A. Con Voi.