Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam  trang 17, cho biết Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam  trang 17, cho biết Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Nam.                    B. Khánh Hòa.                C. Bình Định.                      D. Phú Yên.
C. Bình Định.