Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết ngành công nghiệp hóa chất phân bón có ở trung tâm công nghiệp nào sau đây?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết ngành công nghiệp hóa chất phân bón có ở trung tâm công nghiệp nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hạ Long, Lào Cai, Bắc Giang.                                    B. Việt Trì, Thái Nguyên, Bắc Giang.

C. Việt Trì, Lào Cai, Sơn La.                                            D. Việt Trì, Lào Cai, Bắc Giang.

D. Việt Trì, Lào Cai, Bắc Giang.