Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết vùng Tây Bắc có những cao nguyên nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết vùng Tây Bắc có những cao nguyên nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sin Chải, Sơn La, Hủa Phan.                                          B. Sin Chải, Sơn La, Di Linh.

C. Sin Chải, Sơn La, Đồng Văn.                                          D. Sin Chải, Sơn La, Mộc Châu.

D. Sin Chải, Sơn La, Mộc Châu.