Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào đúng với tình hình xuất nhập khẩu một số tỉnh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét nào đúng với tình hình xuất nhập khẩu một số tỉnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là xuất siêu.

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng xuất siêu.

C. Đông Nam Bộ có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.

D. Tây Nguyên có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhỏ nhất.

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng xuất siêu.