Căn cứ vao Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị xuất khẩu hàng hóa lớn nhất?

Căn cứ vao Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị xuất khẩu hàng hóa lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Lạng Sơn.                       B. Lào Cai.                        C. Thái Nguyên.             D. Quảng Ninh.

   D. Quảng Ninh.