Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết cho biết tình nào ớ Tây Nguyên có tỉ lê diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh từ trên 60%?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết cho biết tình nào ớ Tây Nguyên có tỉ lê diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh từ trên 60%?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kon Turn, Gia Lai.                                                       B. Gia Lai, Đắc Nông.

C. Lâm Đồng, Kon Turn.                                                 D. Bắc Nông, Lâm Đồng.

C. Lâm Đồng, Kon Turn.