Căn cứ vào Atlat Đìa 11 Viẹt Nam trang 8 và trang 4-5, cho biết dầu mỏ nước ta tập trung nhiều nhất ở đâu?

Căn cứ vào Atlat Đìa 11 Viẹt Nam trang 8 và trang 4-5, cho biết dầu mỏ nước ta tập trung nhiều nhất ở đâu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thềm lục địa phía Bắc.                                                  B. Thềm lục địa Bắc Trung Bộ.

C. Thềm lục địa Nam Trung Bộ.                                       D. Thềm lục địa phía Nam.

   D. Thềm lục địa phía Nam.