Căn cứ vao Atlat Địa 11 Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào nằm trên đào?

Căn cứ vao Atlat Địa 11 Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào nằm trên đào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xuân Sơn.                    B. Cát Bà.                     C. Hoàng Liên.               D. Ba Vì.

B. Cát Bà.