Căn cứ v ào Atlat Địa 11 Việt Nam trang 8 và trang 4 - 5, cho biẽt mò thiếc nước ta nằm ở

Căn cứ v ào Atlat Địa 11 Việt Nam trang 8 và trang 4 - 5, cho biẽt mò thiếc nước ta nằm ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lạng Sơn, Tuyên Quang, Nghệ An                            B. Cao Bằng, Thái Nguyên, Nghệ An.

C. Cao Bằng, Tuyên Quang, Thanh Hóa.                       D. Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An.

D. Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An.