Các quần đảo ngoài khơi xa trên Biển Đông thuộc chủ quyền cùa nước ta là

Các quần đảo ngoài khơi xa trên Biển Đông thuộc chủ quyền cùa nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Cô Tô.

B. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Nam Du.

C. Quần đảo Trường Sa, quần đảo Thổ Chu.

D. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

A. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Cô Tô.