Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?

Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Sinh ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ung thư máu.              B. Thiếu máu hình liềm.      C. Claiphentơ.    D. Đao

B. Thiếu máu hình liềm.