Câu 21: Mốc đánh dấu bước chuyển từ cộng đồng Châu Âu (EC) sang liên minh Châu Âu (EU) là:

Câu 21: Mốc đánh dấu bước chuyển từ cộng đồng Châu Âu (EC) sang liên minh Châu Âu (EU) là:

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Kí hiệp ước Hen-xin-ki (1975)

B. Đồng tiền EURO được phát hành (1999)  

C. Kết nạp thêm 10 nước Đông Âu  

D. Kí hiệp ước Ma-a-xtrích (1991)

A