Câu 2. Đến đầu thập kỉ 70, các nước Tây Âu đã trở thành

Câu 2. Đến đầu thập kỉ 70, các nước Tây Âu đã trở thành

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

B. khối kinh tế tư bản, đứng thứ hai thế giới

C. tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh.

D. trung tâm công nghiệp – quốc phòng lớn của thế giới.

A