Câu 13. Đặc điểm chung nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu và Nhật Bản trong giai đoạn 1945 – 1950 là?

Câu 13. Đặc điểm chung nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu và Nhật Bản trong giai đoạn 1945 – 1950 là?

BÀI 7. TÂY ÂU - LỊCH SỬ 12

Đề bài:

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ

B. Mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.

C. Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)

D. Đối đầu với Mĩ.

A